Успешни Проекти

“ Математиката - Ключ към твоето бъдеще”

Проектът си поставя за цел да подпомогне социално слаби ученици от 10 клас от професионални училища, които са мотивирани да задълбочат и обогатят знанията си по математика с цел успешна реализация при кандидатстване и последващо обучение във висшо учебно заведение.

Проектът цели  повишаване на чувствителността към децата с увреждания в столичните училища и подобряване на средата за тяхното обучение чрез специализирано обучение за учители, педагози, възпитатели.Текущи Проекти

Талантът е първи. Дейност в подкрепа на Младежите

Проект TIFANY има за цел да отвори пространство в както в  училищата, така и в младежките центрове  за талантливи млади хора чрез разработване на специализирана образователна програма с цел създаване на национални програми за подкрепа на талантливи младежи в четири европейски държави България, Турция, Румъния и Гърция. Програмата ще бъде разработена въз основа на съществуващите регламенти, практики и традиции в целевите страни и ще бъде разделена на две основни части – методология за учители и програма за студенти.

Close Menu