Чрез знание към успех !

Нашето предложение

Курсове

 • български език и литература (БЕЛ)
 • математика
 • италиански език по метода на сугестопедия
 • английски език по метода на сугестопедия

Организация на занятията

Курсът е с продължителност 360 учебни часа за двата предмета БЕЛ и математика и с продължителност 180 учебни часа за единия от предметите БЕЛ, математика, италиански език и английски език.
Занятията се провеждат по 5 учебни часа за всеки от предметите БЕЛ и математика.

Записване

Учениците се записват с попълване на формуляр за записване и внасяне на първата вноска.

Таксата за обучение

Таксата се заплаща ежемесечно, като при записани и двата курса математика и БЕЛ се ползват отстъпки.

За обучението

В курса се работи по учебните програми за 5-ти и 6-ти клас по БЕЛ и математика. Учениците се обучават в групи до 5 човека. Учебните материали и методиката на преподаване са съобразени с възрастовите особености на учениците от 5-ти и 6-ти клас, поради което те работят с лекота, но същевременно с необходимата задълбоченост.
Висококвалифицираните преподаватели, осигуряват на шестокласниците стабилна и трайна подготовка, която ще им бъде особено необходима в следващия клас, когато се подготвят за изпити.

Обратна връзка

През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с постиженията и развитието на своето дете.
При отсъствие на ученик от занятия, родителите се информират по телефона или по ел. поща.
На всяко занятие учениците получават домашна работа, която се преглежда от учителя. Редовно се правят контролни работи.

Курсовe

 • български език и литература (БЕЛ)
 • математика
 • италиански език по метода на сугестопедия
 • английски език по метода на сугестопедия

Учениците се обучават индивидуално или в групи до 5 човека.

Организация на занятията

Основният курс е с продължителност 320 учебни часа общо за двата предмета БЕЛ и математика и с продължителност 160 учебни часа за един от предметите БЕЛ, математика, италиански език и английски език.
Занятията се провеждат в събота или в неделя и/или през седмицата.

Записване

Учениците се записват с попълване на формуляр за записване и внасяне на първата вноска.

Учениците се записват с попълване на формуляр за записване и внасяне на първата вноска.

В основния курс се внася ежемесечно. Таксата се заплаща ежемесечно, като при записани и двата курса математика и БЕЛ се ползва отстъпка.

Разпределение по групи

Разпределението по групи се извършва в зависимост от резултатите на входния тест. В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група.

Характеристика на курса

Основният курс е насочен към изпитите по български език и литература и по математика след 7-ми клас. Материалите за курса и разпределението на учебното време са разработени от преподавателите във Фондацията. Във връзка с промяната на изпита в курса се включват система от задачи по формата на PISA.
На всяко занятие учениците получават домашна работа, която се преглежда от учителя. Редовно се правят контролни работи.
Провеждат се пробни изпити, които са съставени така, че по трудност и формулировка отговарят точно на изискванията за изпитите.

За родителите

През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с постиженията и развитието на своето дете, получават разяснение за процедурата за кандидатстване.
В края на курса се провеждат консултации за избор на училище и попълване на заявлението за класиране.
При отсъствие на ученик от занятия, родителите се информират по телефона или по ел. поща.

Отстъпки от таксата

Когато при записването се внесе цялата годишна такса за основния курс, се ползва 5% отстъпка.

Курсове

 • български език и литература (БЕЛ)
 • математика
 • италиански език по метода на сугестопедия
 • английски език по метода на сугестопедия

Курсовете за ученици от 12-ти клас са ориентирани към тези, които желаят да се подготвят:

 • по БЕЛ и математика
 • за кандидат-студентските изпити по БЕЛ и математика

В тези курсове могат да се включат и ученици от 11-ти клас, ако желаят подготовката им да започне по-отрано.
Учениците се обучават индивидуално или в групи до 5 човека.

Организация на занятията

Продължителността на всеки от курсовете за 11-ти клас е 180 учебни часа. Продължителността на всеки от курсовете за 12-ти клас е 160 учебни часа.
Курсовете се провеждат в събота или неделя по 6 учебни часа за избрания предмет. Денят зависи от разпределението по групи, което се извършва след входния тест.

Такси

Таксата за обучение се внася ежемесечно за един записан курс (по БЕЛ и математика). Когато при записването се внесе цялата годишна такса, се ползва 5% отстъпка.

За обучението

Богатият опит, добрата научна подготовка, грижата и вниманието на преподавателите от Фондацията осигуряват на зрелостниците и кандидат-студентите перфектна подготовка по предметите математика, български език и литература. Така те са високо конкурентноспособни и могат да кандидатстват успешно навсякъде, където има изпити по тези предмети за висшите училища. С подготовката си в курсовете зрелостниците имат възможност да се представят отлично на матурите.

Close Menu