Талантът е първи. Дейност в подкрепа на Младежите

Проект TIFANY има за цел да отвори пространство в както в  училищата, така и в младежките центрове  за талантливи млади хора чрез разработване на специализирана образователна програма с цел създаване на национални програми за подкрепа на талантливи младежи в четири европейски държави България, Турция, Румъния и Гърция. Програмата ще бъде разработена въз основа на съществуващите регламенти, практики и традиции в целевите страни и ще бъде разделена на две основни части – методология за учители и програма за студенти. В рамките на проекта ще бъдат обучени 80 учители и 40 талантливи млади хора ще бъдат включени в пилотно действие. Те ще бъдат избрани по предварително определени критерии в различни области като математика, изкуство, литература и др.

Проектът предвижда:

1) Създаване на работещ модел за талантливи млади хора чрез създаване на стратегическо партньорство за образователен и културен обмен между Турция, Гърция, България, въз основа на европейските образователни стандарти и ценности;

2) Създаването на мрежа от училища, образователни центрове и граждански организации, работещи в областта на образованието в Турция, България, Румъния и Гърция, които ще се съсредоточат върху работа с надарени младежи и техните учители;

3) Застъпничество за модела да работи с талантливи деца и младежи на съответните държавни институции в целевите страни;

4) Развиване на капацитета на учителите и обучителите чрез предоставяне на практическо ноу-хау и работа в международна мрежа;

Липсата на специфични образователни програми, пригодени за талантливи деца, води до значителни недостатъци, тъй като талантливите ученици често не могат да се задоволяват в училище, поради неудовлетворението си от системата или поради липсата на възможности за развитие на техния потенциал.

Проектът  TIFANY включва  холистичен подход към надарени деца  и младежи  чрез определяне на критериите за талант и  конкретните индивидуални нужди. Работният  план ще бъде насочен към: 1) приспособяване на индивидуалните нужди и подпомагане процеса на развитие на таланта; 2) да се вземе предвид социалното и емоционалното развитие на ученика/младежа; 3) създаване на баланс между индивидуалните и общностните нужди, индивидуалните права и отговорности; 4) реагиране на индивидите и изграждане на техните силни страни, култура, интереси и знания;

 Проектът TIFANY ще вземе под внимание съществуващата законодателна рамка в държавите – участнички България, Турция, Гърция и Румъния както и вече прилаганите образователни практики и пилотни дейности, свързани с талантливи деца и млади хора. Водещата визия на подхода към проекта ще бъде да се осигурят по-добри образователни възможности за талантливи млади хора по отношение на местния контекст, мултикултурните възможности, които проектът дава партньорство и опита, даден от извлечените поуки и добрите практики.

Консорциумът е учреден сред 5 партньора – училища, гражданска организация, изследователски звена и университет от четири -България, Турция,  Гърция и Румъния, съчетаващ експертни знания в областта на научните изследвания и образованието и обучението на талантливи деца. Практиките, програмите и законодателството в целевите страни са различни и Програмата “Еразмус + Младеж” е много добра възможност за разработване, тестване и установяване на работещ модел, приложим за европейските средни училища, насърчаващи таланти сред младите хора.
Проектът предвижда да се създадат специални компетенции в образователния сектор, насочени към създаване на възможност за учене и развитие на талантливи деца.

Очакваните резултати ще бъдат:

Разработване на учебна програма, съобразена с международния опит и индивидуалния подход към всеки човек; за младежи и възпитатели на младежи. TIFANY също ще създаде педагогическа мрежа от учители, родители, студенти и привърженици, наречена “TIFANY”.

Close Menu